Операційна система MS DOS.

“Основні команди MS DOS”

Мета: навчитися використовувати команди ОС для роботи з файлами і каталогами.

Обладнання: РІV.

Студенти повинні знати:

 • склад операційної системи;
 • основні команди MS DOS;
 • правила перегляду, редагування копіювання, переміщення, перейменування і видалення файлів;
 • правила створення і видалення каталогів;
 • правила пошуку і зміни атрибутів файлів.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати основні команди при роботі в середовищі операційної системи MS DOS;
 • виконувати перегляд, редагування, копіювання, переміщення, перейменування і видалення файлів;
 • створювати, переглядати і видаляти каталоги;
 • виконувати пошук і зміну атрибутів файлів.

 

      Операційна система MS DOS є однією з найрозповсюджених. Вона має розвинену командну мову і дає можливості для організації багаторівневих каталогів, підключення драйверів та інші можливості. Завантаження MS DOS відбувається з системного диска С:. Після завантаження система показує запрошення до роботи у формі C:\>.

Основні команди MS DOS

Загальносистемні команди

Date – перегляд (введення) дати;

Time – перегляд (введення) часу;

Cls – очищення екрану.

 

Команди обслуговування каталогів

Dir – перегляд каталогу, приклад: C:\>dir E:\ - перегляд каталогу диска Е:;

Md – створення каталогу, приклад: C:\>md clas – на диску С: створюється каталог clas;

Cd – зміна каталога, приклад: C:\>cd E:\ - перехід на диск Е: з диска С:;

Rd – знищення каталога, приклад: C:\>rd E:\DOC – знищення каталога DOC на диску Е:.

 

Команди для роботи з файлами

Copy con – створення файла, приклад: C:\>copy con nov.txt – створення текстового файла nov.txt; після введення тексту натиснути CTRL+Z, Enter.

Copy – копіювання файла, приклад: C:\>copy A:keyb.com D: - файл keyb.com копіюється з                     диску А: на диск D: без зміни імені;

Ren – перейменування файла, приклад: C:\>ren 11.txt 222.txt – файл 11.txt переіменовується в файл 222.txt;

Del – знищення файла, приклад: C:\>del 11.txt – знищується файл 11.txt;

Type – перегляд файла, приклад: C:\>type 222.txt – переглядається текстовий файл 222.txt.

Завдання

 1. Для ознайомлення з основними командами та придбання навичок роботи з операційною системою  MS DOS запустити на виконання програму РАО (ярлик знаходиться на робочому столі).
 2. Вибрати в меню програми пункт «Основні команди MS DOS» і поступово виконати дії з усіма представленими командами MS DOS.

 1. Відповісти на контрольні запитання згідно свого варіанта.
 2. Зробити висновок по роботі та скласти звіт.

 

Контрольні питання:

 1. Чим відрізняються внутрішні і зовнішні команди MS DOS?
 2. Охарактеризуйте інтерфейс користувача MS DOS.
 3. Як в MS DOS змінити активний диск?
 4. Як встановити системну дату, час?
 5. Як переглянути структуру каталогів диска?
 6. Як змінити активний каталог? Як перейти в кореневий каталог диска?
 7. Як здійснюється копіювання файлів в MS DOS?
 8. Як створити текстовий файл?
 9. Вміст якого файлу в MS DOS можна переглянути і як це зробити?
 10. Для чого використовується команда ren? Чим її дія відрізняється від дії команди copy?
 11. Для чого використовується команда del? Чим її дія відрізняється від дії команди rd?
 12. Для чого використовується команда path? Наведіть приклади її використання.