Лабораторна робота № 10

“Встановлення драйверів зовнішніх пристроїв”

Мета: ознайомлення з прийомами та набуття основних навичок встановлення апаратного забезпечення (драйверів пристроїв).

Обладнання: РІV.

Завдання

  1. Встановіть мережений принтер на Ваш комп’ютер. Виконайте послідовність дій Пуск / Настройка / Принтеры и факсы. Надрукуйте пробну сторінку. Перегляньте властивості друкування.
  2. Додайте новий шрифт для встановленого Вами принтера. Для цього виконайте послідовність дій Пуск / Настройка / Панель управления / Шрифты. При натиску на піктограмі відкривається папка Шрифты (С:\Windows\Fonts), що містить всі шрифти, встановлені на комп’ютері. Для перегляду зовнішнього вигляду шрифту подвійним натиском відкрийте його. На екрані з’являється вікно, де вказані властивості вибраного шрифту та виведена фраза, яка містить всі літери російського алфавіту. Фразу написано різними розмірами шрифту, що дозволяє мати уявлення відносно вигляду шрифту.
  3. Файли зі шрифтами мають розширення *.fon або *.ttf. Перше розширення відповідає системним шрифтам. Друге розширення представляють шрифти True Type, які підтримуються практично у всіх додатках Windows. Для встановлення нового шрифту виконайте команду Файл / Установить шрифт. У діалоговому вікні Добавление шрифтов у списках виберіть потрібний диск та каталог, де містяться потрібні шрифти. Шрифти завантажуються у поле Список шрифтов. Виберіть потрібні і натисніть кнопку ОК.
  4. Дайте відповіді на контрольні питання.
  5. Складіть звіт по виконаній роботі та зробіть висновок.

 

Контрольні питання:

  1. Як додати новий шрифт?
  2. Як встановити новий принтер?
  3. Як встановити нове апаратне обладнання?