Лабораторна робота № 11

“Робота в текстовому редакторі Word

Мета: вивчити можливості текстового редактора Word щодо редагування, форматування текстів,    роботи з таблицями, графічними об’єктами та друку документів.

Обладнання: РІV.

Студенти повинні знати:

 • структуру вікна редактора Word і вікна документа;
 • правила створення, збереження і відкриття документів;
 • правила введення і редагування тексту;
 • правила форматування шрифтів, сторінок та вирівнювання тексту;
 • правила створення таблиць;
 • правила перевірки правопису;
 • правила пошуку і заміни тексту;
 • правила вставки графічних зображень в текстовий документ;
 • правила перегляду і друку документів.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати створення, збереження і відкриття документів;
 • виконувати операції з фрагментами тексту;
 • виконувати форматування шрифтів, сторінок і вирівнювання тексту;
 • виконувати створення таблиць;
 • виконувати перевірку правопису;
 • виконувати нумерацію сторінок і вставку графічних об’єктів;
 • виконувати перегляд і друк документів.

 

Під текстом розуміють будь-яку інформацію, зображену символами клавіатури комп'ютера. Наприклад, текст - це стаття, звіт, наказ, лист. Для роботи з текстовою інформацією використовують спеціальні програми - системи підготовки текстів, що мають назву текстових редакторів або текстових процесорів. На відміну від друкарської машинки, текстові редактори дають змогу за більш короткий час та більш якісно підготувати будь-який документ.

Основні функції текстових редакторів:

 1. Введення тексту в комп'ютер.
 2. Редагування тексту (заміна, вставка, виділення та ін.)
 3. Пошук необхідної інформації в тексті.
 4. Форматування тексту (встановлення межі, вирівнювання краю, встановлення позицій абзацу).
 5. Перенесення та копіювання фрагментів тексту.
 6. Виділення частин тексту певними шрифтами.
 7. Розбиття тексту на сторінки.
 8. Робота з декількома документами одночасно.
 9. Друкування тексту з завданням параметрів друку.
 10. Збереження тексту на магнітних дисках.

Текстовий редактор Word. Основні можливості.

1.  Введення і редагування тексту.

            Введення тексту - це процес його набирання на клавіатурі комп'ютера, при цьому текст заноситься у відеопам'ять і відображується на екрані монітора. Курсор переміщується по екрану за допомогою клавіш переміщення курсору або миши. Для введення тексту треба встановити курсор у відповідну позицію екрана, вибрати необхідний регістр та алфавіт та перейти до натискання необхідних клавіш. При натисканні клавіші Enter курсор переходить на новий рядок.

Для редагування тексту в редакторі Word існує декілька можливостей. Команда Правка в меню дозволяє вилучити, копіювати, переміщувати виділенні блоки тексту (виділення блоків можна зробити наприклад мишею). Також до редагування належать дії, що виконуються за допомогою команди Правка: пошук ті заміна фрагментів тексту.

Головне правило, що необхідно пам'ятати, виконуючі редагування тексту:

РЕДАГУВАТИ МОЖНА ЛИШЕ ВИДІЛЕНИЙ ФРАГМЕНТ!

2.Форматування тексту.

Форматувати можна як окремі слова, абзаци, так і увесь текст.

До функцій форматування належать:

 • форматування шрифтів та їх модифікація (команда Формат/ Шрифт) - обирається вигляд шрифту та підкреслення, нахил, збільшення та ін.;
 •  форматування тексту (команди Формат/ Абзац, Файл/ Параметры страницы) - параметри тексту, параметри сторінки, форматування абзаців, блоків з вказанням параметрів форматування;
 • робота із україно-російським словником (Плай, Рута);
 • перевірка орфографії(Сервис/ Язык/ Выбрать язык…).

3.   Графічні можливості редактора Word.

До графічних можливостей редактора належить робота з різними графічними об’єктами – малюнками, WordArt, кліпами, авто фігурами, діаграмами. Працювати з ними можна через команду Вставка або кнопки на панелях інструментів.

4.   Робота з інформацією у вигляді таблиць, та різні режими сервісу для користувача можна виконати за допомогою команди Таблица в меню редактора.

Редактор Word с багатовіконним, тобто він дозволяє одночасно працювати з будь-якою кількістю вікон. У кожному вікні можуть зберігатися окремі частини одного тексту або різних документів. Те вікно, в якому знаходиться курсор, є поточним або робочим, і тільки в ньому в даний час можна редагувати текст. Для переміщення між вікнами використовують команду Окно.

Командою Справка можна отримати довідкову інформацію за будь-якою функцією редактора Word.

 

Завдання

 1. Запустіть текстовий редактор Word. На першій сторінці документа створіть титульний лист із зазначенням назви вищого навчального закладу, лабораторної роботи і даних про виконавця і перевіряю чого.
 2. На другій сторінці введіть з клавіатури текст:

 

Інформатика - це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані з її збором, зберіганням, пошуком, обробкою, розповсюдженням і використанням в різних сферах діяльності.

 

 1. Скопіюйте введений текст 4 рази; відформатуйте тексти 5 різними видами.
 2. Створіть таблицю згідно свого варіанту. Зробіть форматування таблиці. В чарунках, де стоїть знак «?» за допомогою формул і функцій виконайте розрахунки.
 3. Використовуючи таблицю, побудуйте діаграму вказаного типу. Задайте основні атрибути діаграми.
 4. Скопіюйте таблицю і задайте їй довільний автоформат. Скопіюйте таблицю ще раз і перетворіть її на текст.
 5. Створіть рекламний лист згідно свого варіанту. Використайте такі можливості текстового редактора:
 • різні види шрифтів (тип, колір, розмір та ін.);
 • колекцію малюнків;
 •  піктограми панелі інструментів Рисование (Автофигуры, Надпись, Цвет заливки и Границы, WordArt та ін.);
 • групування створених об’єктів;
 • для реквізитів використовуйте символи бібліотек: ©N-€♫ š та ін.
 1. Створіть формулу за допомогою Microsoft Equation згідно варіанту.
 2. Використовуючи технологію OLE, вбудуйте в документ піктограму, при активізації якої  з’являється додаток (згідно варіанта). Зробіть форматування піктограми, задавши заливання і границі.
 3. Скопіюйте текст розділу довідки (згідно варіанта), виконавши такі дії по форматуванню:
 • розмір шрифту 0 12 п., вирівнювання – за лівим краєм;
 • відступ ліворуч – 2,5, праворуч – 1,5;
 • абзацний відступ – 1п.;
 • інтервал – перед – 3, після – 6, міжрядковий – 1,3, формат сторінки – А;
 • створіть буквицю в тексті довідки;
 • перетворіть текст в декілька колонок.
 1. Створіть нумерований, маркірований (використовуючи різні значки) і багаторівневий списки (не менше 4 рівнів). У всіх списках повинно бути не менше 5 рядків.
 2. Створіть організаційну (схематичну) діаграму – довільно.
 3. Створіть гіперпосилання на графічний об’єкт – довільно.
 4. Зробіть висновок по роботі, в якому вкажіть, які завдання були перед Вами поставлені і чого Ви досягли, їх вирішуючи (обсяг – до 1 стор.).
 5. Вставте в документ колонтитули:
 • верхній – л. – ПІБ; ц. – Варіант № __; пр. – група ___;
 • нижній – л. – дата; п. – час. 
 1. Зробіть нумерацію сторінок документа – посередині у нижньому колонтитулі, номер на першій сторінці не відображати.
 2. Підпишіть всі завдання. Створіть електронний зміст на 2 сторінці.
 3. Збережіть завдання на диску D: в папці під Вашим прізвищем.
 4. Підготуйте документ до друку. Роздрукуйте завдання.

 

Варіанти для виконання завдання № 4

№ варіанта

Завдання

1

Середній зміст найважливіших вітамінів у деяких рослинах, мг

Назва

Каротин

В1

В2

рр

С

Морква

18

0,06

0,06

0,4

5

Помідори

2

0,06

0,04

0,5

40

Яблука

0,1

0,04

0,03

0,3

7

Вишні

0,3

0,05

0,06

0,4

15

Апельсин

0,3

0,08

0,03

0,2

40

Лимон

0,4

0,041

0,1

40

 

 

 

 

Сума:

?

Діаграма будується на основі стовпців "Назва", "Bl", "C", тип – графік

 

2

Озера Північної Америки

Назва

Площа, км2

Найбільша глибина, м

Верхні

82103

393

Гурон

59600

229

Мічиган

57441

281

Вінніпег

24390

18

Онтаріо

19554

236

Нікарагуа

8430

70

 

?

?

Діаграма будується по стовпцях "назва", "найбільша глибина", тип - лінійчата

3

Країни Південної Америки

Назва

Населення, тис.чол.

Площа, тис.кв.км

Столиці

Аргентина

31030

2777

Буенос-А йрес

Болівія

6550

1099

Ла-Пас

Венесуела

17800

912

Каракас

Гайана

953

215

Джорджтаун

Колумбія

29190

1139

Богота

Парагвай

3810

407

Асунсьйон

 

?

?

 

Діаграма   будується   по   стовпцях  "назва",   "площа",  тип - кругова об'ємна

4

 

Річки Африки

Назва

Площа басейну, тис. км2

Довжина, км

 

Конго (Заїр)

3820

4370

Нігер

2092

4160

Замбезі

1330

2660

Жовтогаряча

1020

1860

Вольта

394

1600

Синегал

441

1430

Руфиджи

178

1400

 

?

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "довжина", тип - лінійчата

 

5

 

Великі озера Азії

 

Назва

Площа, кв. км.

Найбільша глибина, м

Аральське море

51100

55

Байкал

31500

1620

Балхаш

18300

26

Іссик-Куль

6280

702

Тайху

2210

5

Мертве море

1050

356

 

?

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "глибина, тип – гістограма

 

6

Гірські вершини Європи

Назва

Гірська система (країна)

Висота над рівнем моря, м

Ельбрус

Бол.Кавказ

5642

Монблан

Зап.Альпи

4807

Муласен

Сьєрра-Невада

3478

Молдовяну

Юж.Карпати

2544

Ботев

Стара-планина

2376

 

 

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "висоти", тип – графік об'ємний

 

7

 

Неметричні російські одиниці довжини

         Одиниці

Значення, мм

Сотка

21,336

Аршин

711,2

Чверть

177,8

Вершки

44,45

Фут

304,8

Дюйм

25,4

 

?

Діаграма будується на основі таблиці , тип - лінійна гістограма

 

 

8

 

Океани

Назва

Площа, тис. кв. км

Найбільша глибина, м

Тихий

178684

11022

Атлантичний

91655

8742

Індійський

76174

7729

Півден. Льодовитий

14756

5527

 

?

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "найбільша глибина", тип – лінійчата

 

9

 

Материки

 

 

Материк

Щільність населення, чол. на 1 кв. км.

Чисельність чол.

Європа

66

693

Азія

65

2946

Африка

18

572

Північна Америка

17

406

Південна Америка

15

275

Австралія

3

25

 

?

?

Діаграма будується на основі стовпців "материк", "чисельність ", тип - кругова

10

 

Материки

Материк

Площа

(включаючи острова)

кв.км.

Найбільша висота над

рівнем моря,

м

Європа

10,5

5642

Азія

4404

8848

Африка

30,3

5895

Південна Америка

17,8

6960

Антарктида

14,1

5140

Австралія

7,7

2228

 

?

?

Діаграма будується на основі стовпців "материк", "площа", тип - кругова

11

Планети сонячної системи

 

Назва

Кількість супутників

Діаметр, км

Юпітер

16

142796

Сатурн

15

120000

Уран

5

52400

Нептун

2

48600

Земля

1

12756

Венера

12104

Марс

2

6766

Меркурій

4878

Плутон

1

2600

 

 

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "діаметр" , тип - графік

12

Найвищі й найбільш відомі Водоспади миру.

 

Назва

Місце розташування

Висота

Анхель

Юж.Америка

1054

Тугела

Африка

933

Утигард

Євразія

610

Сатерленд

Океанія

580

Вікторія

Африка

120

Бойома

Африка

40

 

 

?

Діаграма будується на основі стовпців "назва", "висота", тип - лінійчата

 

 

 

Варіанти для виконання завдань 7, 8, 9, 10

 

№ варіанта

№ завдання

Завдання

1

7

 Реклама Спортивно-оздоровчого клубу

8

9

Диаграмма Microsoft Excel

10

Вставка буквиці

 

2

7

Реклама Автосалону

8

9

Mathcad Document

10

Вставка спеціальних символів, відсутніх на клавіатурі

 

3

7

Реклама Туристичного агентства

8

9

Microsoft Equation 3.0

10

Форматування символів

 

4

7

Реклама Меблевого салону

8

9

Видео-клип

10

Форматування абзаців

5

7

Реклама Лялькового театру

8

9

Диаграмма Microsoft Graph

10

 

Зміна маркеру у маркірованому списку

 

6

7

Реклама Зоопарку

8

9

Документ Microsoft Word

10

 

Встановлення нумерації сторінок

 

7

7

Реклама Магазина із продажу годинників

8

9

Документ WordPad

10

 

Настроювання друку документу

 

8

7

Реклама Кабінету інформатики

8

9

Звукозапись

 

10

 

Основні параметри форматування абзаців

 

9

7

Реклама Квіткового магазина

8

9

Лист Microsoft Excel

10

Встановлення нумерованого списку

10

7

Реклама Салону мобільного зв'язку

8

9

Презентация Microsoft PowerPoint

10

Встановлення періоду автозбереження

11

7

Реклама Запрошення на свій день народження

8

9

Рисунок Microsoft Word

10

Вставлення формул в документ

12

7

Реклама Фірми з продажу та обслуговування комп'ютерної техніки

8

9

Файл MIDI

10

Вставлення в документ зв’язку з іншими об’єктами