Лабораторна робота № 12

„Створення та редагування малюнків в графічних редакторах”

Мета: вивчити основні можливості графічного редактора Paint та 3-D редактора Xara, навчитися створювати і редагувати малюнки.

Обладнання: РІV.

Графічні редактори

Студенти повинні знати:

 • структуру вікна редактора;
 • правила створення, відкриття, збереження і друку малюнків;
 • інструменти малювання, їх призначення та особливості використання;
 • правила побудови простих геометричних фігур і ліній, а також малюнків  в цілому;
 • правила редагування виділеного фрагменту;
 • правила редагування малюнка; кольору.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати створення, відкриття, збереження і друк графічних файлів, використовувати інструменти малювання;
 • виконувати побудову геометричних фігур, ліній і малюнків;
 • редагувати виділенні фрагменти малюнків: копіювання, переміщення, вирізування, очищення, запис у файл, вставку із файлу;
 • виконувати редагування малюнків: очищення, зміну масштабу, відображення, поворот, розтягнення, нахил;
 • виконувати редагування кольору малюнку, а також редагування палітри кольорів.

 

            Комп’ютерна графіка – це створення і обробка зображень (малюнків, креслень, ін.) за допомогою комп’ютера у растровому або векторному вигляді.

            Графічний редактор Paint призначений для створення малюнків растрової графіки. Запуск редактора: Пуск/Програми/ Стандартные/ Paint.

            Вікно редактора є стандартним для Windows. Створення, збереження, відкриття, друк файлу також відбувається стандартними засобами. В лівій частині вікна знаходиться панель інструментів з кнопками піктограм для побудови зображень, а знизу робочої області, на якій відбувається малювання, знаходиться палітра кольорів.

            Для редагування малюнків використовують команди меню Правка, Вид, Рисунок. Ряд команд діє тільки на виділений фрагмент, інші – на весь малюнок.

Редагування кольору відбувається через вибирання кольорів на палітрі. Зміна кольорів палітри виконується командою Параметры/Изменить палитру; потім у вікні діалогу натисну кнопку Определить цвет. Після визначення кольору слід натиснути клавішу Добавить в набор.

 

Завдання

1. Створення рекламної листівки. Користуючись можливостями графічного редактора Paint для Windows необхідно створити  рекламну листівку туристичного агентства.

Фрагменти, потрібні  для створення листівки, знаходяться в файлах з іменами        File-1.jpg – File‑5.jpg. 

2. Після виконання необхідно отримати малюнок (приведеній нижче). Додати в нижній чистині малюнку особисті відомості (прізвище та ім’я, назву навчального закладу та групу і курс навчання). Готовий малюнок зберегти в файлі з ім’ям Reklama.bmp.

 

 1. Познайомитися з можливостями 3-D графічного редактора Xara. Створити об’ємний логотип.
 2.  Дати відповіді на контрольні питання згідно варіанта.
 3. Зробити висновки і скласти звіт по роботі.

 

Контрольні питання:

 1. Який режим роботи монітора використовують графічні пакети?
 2. Для вирішення яких задач використовуються графічні пакети?
 3. Для чого використовують пакети інженерної та ділової графіки?
 4. Для чого використовують ілюстративні графічні пакети?
 5. Для чого призначений графічний редактор Paint?
 6. Які формати графічних файлів Вам відомі?
 7. Чим відрізняються графічні формати?
 8. Які програми комп’ютерної графіки Вам відомі?
 9. Як працюють інструменти малювання в редакторах Paint та Xara?
 10. Як створити і відредагувати текст в редакторах Paint та Xara?
 11. Що представляє собою масштабування зображень?
 12. Як створити та відредагувати малюнок Paint та Xara?