Лабораторна робота № 13

Електронний табличний процесор Excel

Мета: навчитися створювати та форматувати електронні таблиці і використовувати формули та функції для розрахунків в них, навчитися будувати діаграми на основі табличних даних.

Обладнання: РІV.

Електронний табличний процесор Excel

Студенти повинні знати:

 • структуру вікна табличного генератора;
 • правила створення, відкриття і збереження файлів даних;
 • правила введення і редагування даних;
 • типи даних;
 • правила форматування клітинок і діапазонів;
 • правила використання формул і функцій;
 • правила побудови діаграм;
 • правила вставки текстових фрагментів;
 • правила перегляду і друку таблиць.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати створення, відкриття і збереження файлів даних;
 • виконувати введення і редагування даних;
 • виконувати форматування клітинок і діапазонів;
 • використовувати формули і математичні функції;
 • виконувати побудову діаграм;
 • виконувати перегляд і друк таблиць.

 

Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над даними, що представлені в табличній формі, використовують спеціальні програми - табличні процесори.

Електронна таблиця створюється в пам'яті комп'ютера, її можна   t переглядати, змінювати, зберігати на диску, друкувати на принтері. На екрані монітора електронна таблиця виглядає як прямокутна матриця, що складається з рядків та колонок, на перехрещенні яких утворюються клітинки - чарунки таблиці. Кожна колонка та рядок мають ім'я (ідентифікатор), тому кожна чарунка може бути визначена однозначно. В чарунки поміщують числа, математичні формули і тексти. Табличний процесор Excel дозволяє працювати з електронною таблицею і є сучасним засобом для її обробки.

Робота з файлами (електронними книгами):

створення нового файлу – Файл/Создать; збереження файла – Файл/Сохранить; Відкриття файла – Файл/Отрыть.

    Форматування даних:

Виконується команда Формат або використовується панель „Форматування”,  або форматування за допомогою команд контекстного меню (Формат ячеек).

    Використання формул:

Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Формула починається знаком „=”. В формулах використовуються посилання на чарунки, наприклад: =А1*В5+255. При наборі формул для запобігання помилок при посилання на чарунки краще клацати по відповідній чарунці.

     

 

 

Використання функцій:

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім’я і список аргументів. Ввести функцію можна вручну або з використанням Майстра функцій, в якому функція обирається по категорії зі списку та задаються її аргументи.

  Побудова діаграм:

Excel може будувати діаграми 15 типів, кожен з яких має декілька видів. Діаграма може будуватись на активному  листі або на новому. Для побудови діаграм використовується Майстер діаграм, який має 5 кроків, для кожного з яких виводиться своє вікно діалогу. При редагуванні діаграм їх необхідно спочатку виділити.

 

Завдання

 1. На 1 робочому листі електронної таблиці підготувати розміщення та обчислити функцію згідно варіанту, прийнявши х=0,5; у=0,4.

№ варианту

Вигляд арифметичного виразу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 1. На 2 робочому листі електронної таблиці підготувати розміщення та обчислити функцію згідно варіанту, отримати рішення та побудувати графік функції.

№ варіанту

Вигляд функції

a

b

1

0

0,75

1,35

6,5

0,8

2

19,6

7,8

1,6

3,8

0,2

3

1,38

1,26

6,2

10,2

0,6

4

0

1,68

1,2

2,4

0,1

5

0,36

5,5

1

6

0,5

6

0,9

1,85

0

1,2

0,15

7

1,24

0,67

10,2

12,4

0,2

8

2,8

0,45

4,5

10,5

0,5

9

20,2

7,65

3

4

0,1

10

4,6

2,5

0,3

1,8

0,15

11

0,55

0,78

4

6

0,25

12

7,38

0,3

9

12

0,35

 

 1. На 3 робочому листі електронної таблиці підготувати розміщення та обчислити функцію з розгалуженням згідно варіанту.

1 варіант. 

2 варіант. 

3 варіант.

4 варіант

5 варіант.

6 варіант.

7 варіант

8 варіант.

9 варіант.

10 варіант.

11 варіант.

12 варіант.

 

 1. На 4 робочому листі електронної таблиці підготувати розміщення та виконати множення матриць:

1 варіант.

2 варіант.

3 варіант.

4 варіант.

5 варіант.

6 варіант.

7 варіант.

8 варіант.

9 варіант.

10 варіант.

11 варіант.

12 варіант.

 

 

5. На 5 робочому листі електронної таблиці підготувати розміщення та отримати результат матричного виразу. Транспонована  матриця позначена символом «’», зворотна матриця - «-1». Перед виконанням операції звернення матриці необхідно обчислити визначник початкової матриці. Якщо визначник виявиться рівним нулю, то в матричному виразі замість зворотної матриці використовувати початкову матрицю, тобто матрицю А-1 замінити на матрицю А.

 

1 варіант.

.

 

2 варіант.     

.

 

3 варіант.     

.

 

4 варіант.     

.

 

5 варіант.     

.

6 варіант.     

.

 

7 варіант.     

.

 

8 варіант.     

.

 

   9 варіант.    

.

 

10 варіант.   

.

 

11 варіант.

.

12 варіант.

.

 

6.  Дати відповіді на контрольні питання згідно варіанта.

Скласти звіт і зробіть висновки по роботі.

 

Контрольні питання:

 1. Що розуміється під електронною таблицею?
 2. Що є основним структурним елементом ЕТ?
 3. Як вводяться в чарунку ЕТ числа і текстова інформація?
 4. Що є ознакою введення формули?
 5. Як змінити ширину стовпця і висоту рядка?
 6. Як виділити суміжний діапазон чарунок? Як виділити несуміжний діапазон чарунок?
 7. Як виконується копіювання формул?
 8. Коли використовується абсолютна адреса чарунки?
 9. Опишіть технологію роботи з майстром функцій.
 10. Опишіть технологію роботи з майстром діаграм.
 11. Як в середовищі ЕТ отримати зворотну матрицю?
 12. Як в середовищі ЕТ отримати транспоновану матрицю?
 13. Як в середовищі ЕТ виконати множення матриць?
 14. Як в середовищі ЕТ отримати визначника матриці?
 15. Як в середовищі ЕТ виконати складання матриць?
 16. Як в середовищі  ЕТ здійснити пошук мінімального (максимального) елементу масиву?