Лабораторна робота № 14

Система управління реляційними базами даних Access

Мета: вивчити основні можливості  СУБД Access та створити  базу даних.

Обладнання: РІV.

Система управління реляційними базами даних Access

Студенти повинні знати:

 • поняття СУБД та їх типів;
 • мати уявлення про типи даних;
 • основні оператори для створення простих командних файлів в СУБД;

Студенти повинні вміти:

 • виконувати створення баз даних;
 • створювати бази даних із заданою структурою;
 • використовувати основні об’єкти СУБД;
 • виконувати пошук даних в базі за умовою.

 

База даних - це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (наприклад, школа, район, підприємство), до якої мають доступ багато програм за допомогою СУБД.

СУБД - система управління базою даних - це спеціальний пакет програм, що забезпечує створення, супроводження i використання баз даних багатьма користувачами.

Одна з основних переваг СУБД Access полягає в тому, що вона має прості і зручні засоби обробки декількох таблиць в одній базі даних. Таблиця — це місце збереження даних. Вона є основним об'єктом бази даних.  

 У системі Access  є різні  способи керування даними, а саме: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, курсор миші і комбінації клавіш.

При роботі з СУБД Access використовують як ліву, так і праву кнопки миші. Лівою кнопкою миші клацають для виділення об'єкта, що зображений на екрані контрастним кольором. При подвійному щиглику виконується яка-небудь дія, наприклад здійснюється пошук необхідних даних.

Система Access має велику кількість кнопок на панелях інструментів. Поняття кнопки відповідає загальноприйнятому поняттю кнопки в системі Windows.

СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, що одержало назву "Майстер". Так, є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм і т.д. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для рішення відповідної задачі. Для зручності роботи майстри поділяються на кроки (етапи). Користувач може пропускати деякі чи кроки повертатися до попереднього.

Access має розвиту систему запитів, що дозволяє одержувати на екрані різні зведення з таблиць. Користувач може задавати умови запиту, відповідно з якими з бази вибираються визначені чи дані формується нова таблиця

СУБД Access має засобу, що забезпечують видачу на екран даних не тільки у виді таблиць, але й у виді інших форматів (форм). За допомогою Майстра форм користувач може сам визначити форму видачі даних на екран. У Access є три стандартних види форм, що можуть будуватися автоматично.

У системі Access широко використовується поняття Звіт. Звіт багато в чому схожий на Форму. Його використовують при висновку документів на печатку. Принципова різниця між Формою і Звітом полягає в тому, що формати звітів відповідають стандартним форматам папера.

Система Access має могутню довідкову систему. Вона не заміняє і не може замінити навчальний посібник з цієї системи, але добре його доповнює.

Для одержання допомоги необхідно установити курсор миші на кнопці зі знаком питання і клацнути по ньому лівою кнопкою миші. Поруч з покажчиком миші з'явиться збільшений знак питання. Переміщаючи мишу по поверхні столу, установите курсор на тім об'єкті, по якому ви хочете одержати допомогу (наприклад, на рядку Нова база даних), і після цього ще раз клацніть мишею,  у результаті з'явиться вікно з конкретною допомогою. Щоб вікно зникло з екрана, досить клацнути по кнопці миші.

 

Завдання

 1. Створіть структуру таблиць бази даних відповідно до свого варіанту в режимі конструктора. Заповніть таблиці даними. Таблиці бази даних повинні містити 4-6 полів, не менше 10 записів.
 2. Виконайте зв’язування таблиць. Перегляньте схему даних.
 3. Створіть запити:
 • 3 простих запита на вибірку даних;
 • запит з використанням обчислень;
 • запит з параметром;
 • перехресний запит.
 1. Створіть форми:
 • 2 автоформи по вхідним таблицям;
 • 2 форми за допомогою Майстра форм по запитам;
 • кнопочку форму  для однієї з вхідних таблиць.
 1. Створіть звіти:
 • 2 автозвіта по вхідним таблицям;
 • 2 звіти по запитам за допомогою Майстра звітів;
 • звіт по запиту з обчисленнями за допомогою конструктора.
 1. Дайте відповіді на контрольні питання.
 2. Складіть звіт і зробіть висновки по роботі.

 

Контрольні питання:

 1. Що таке база даних? Класифікація моделей баз даних.
 2. Що таке СУБД? Основні функції СУБД.
 3. Етапи розробки баз даних.
 4. Елементи опису структури таблиць.
 5. Що таке поле первинного і поле вторинного ключа?
 6. Які є види зв’язків між полями СУБД Access?
 7. Які типи даних можуть вміщувати поля таблиць СУБД Access?
 8. Об’єкти СУБД Access та їх суть.
 9. Види запитів в СУБД Access.
 10. Який порядок створення таблиць в СУБД Access? Для чого призначений режим конструктора?
 11. Як створити і відредагувати форму в СУБД Access?
 12.  Як створити і відредагувати звіт в СУБД Access?

 

Варіанти завдань:

 

Варіант 1. Мережа пунктів Mac Donalds:

 • мережа Mac Donald’s;
 • список блюд;
 • список співробітників.

Варіант 2. Мережа салонів мобільного зв’язку:

 • мережа салонів;
 • список співробітників;
 • послуги та їх характеристики.

 

Варіант 3. Аптечний склад:

 • аптечні товари та їх характеристики;
 • аптеки та їх характеристики;
 • закази на аптечні товари від медичних установ.

 

Варіант 4. Автосалон:

 • автомобілі та їх характеристики;
 •  власники автомобілів;
 • державна реєстрація автомобілів.

 

Варіант 5. Автосалон:

 • автомобілі та їх характеристики;
 • дилери з продажу автомобілів;
 • мережа пунктів продажу автомобілів.

 

Варіант 6. Мережа магазинів побутової техніки:

 • мережа магазинів;
 • товар та його характеристики;
 • список співробітників.

 

Варіант 7. Мережа магазинів з продажу вин:

 • мережа магазинів;
 • список постачальників вин;
 • товар та його характеристики.

 

Варіант 8. Мережа меблевих магазинів:

 • мережа магазинів;
 • список співробітників;
 • список товарів та їх характеристика.

 

Варіант 9. Туристичне агентство:

 • мережа філіалів;
 • список співробітників;
 • тури та їх характеристики.

 

Варіант 10. Мережа кінотеатрів:

 • мережа кінотеатрів;
 • прокат кінофільмів;
 • кінофільми.

Варіант 11. Фірма з продажу комп’ютерної техніки:

 • мережа філіалів;
 • товари та їх характеристики;
 • список співробітників.

 

Варіант 12. Будівельна організація:

 • мережа філіалів;
 • будівельні послуги;
 • список співробітників.