Лабораторна робота № 2

“Робота з програмою оболонкою  Norton Commander

Мета: навчитися працювати з програмою-оболонкою Norton Commander і з об’єктами в її середовищі.

Обладнання: РІV.

Студенти повинні знати:

 • призначення і функціональні можливості програми Norton Commander;
 • правила отримання допомоги;
 • правила перегляду, редагування копіювання, переміщення, перейменування і видалення файлів;
 • правила створення і видалення каталогів;
 • правила керування панелями, виведення інформації на панелі;
 • правила пошуку і зміни атрибутів файлів.

Студенти повинні вміти:

 • отримати  довідкову інформацію;
 • виконувати перегляд, редагування, копіювання, переміщення, перейменування і видалення файлів;
 • створювати і видаляти каталоги;
 • виконувати керування панелями, зміну форми та порядку виведення інформації на панелях;
 • виконувати пошук і зміну атрибутів файлів.

 

 

            Програма-оболонка – це спеціальна програма, надбудована над операційною системою, яка дозволяє просто і з високою наочністю виконувати команди ОС.

            Пакет програм Norton Commander (скорочено NC) дозволяє:

 • виконувати будь-які команди MS DOS;
 • давати наочне зображення дерева каталогів на дискеті, а також вміст каталогів і файлів;
 • створювати, перейменовувати, копіювати, вилучати каталоги та файли;
 • переглядати і редагувати текстові файли, бази даних, таблиці.

На екрані NC має вигляд двох блакитних панелей.

Управління панелями NС:

[Ctrl+O] — прибрати панелі з екрана, або вивести панелі на екран;

[Ctrl+Р] — прибрати поточну панель з екрана, або вивести панель на екран;

[Ctrl+U] — поміняти панелі місцями;

[Ctrl+F1]— прибрати ліву панель з екрана, або вивести панель на екран;

[Ctrl+F2] — прибрати праву панель з екрана, або вивести панель на екран;

[Alt+F1] — вивести в лівій панелі вміст іншого диска;

[Аlt+F2] — вивести в правій панелі вміст іншого диска.

Робота з об’єктами в NС виконується за допомогою функціональних клавіш, нагадування про призначення яких виводиться в нижньому рядку екрана NС.

Функціональні клавіши:

[F1]—Не — одержання підказки про призначення клавіш і підказка про поточний режим роботи;

[F2]—Menu — виведення на екран меню користувача, яке відображується в спеціальному вікні між лівою і правою панелями;

[FЗ]— View — перегляд файла. Можна переглядати текстові файли, таблиці баз даних, електронні таблиці;

[F4]— Edit— редагування файла за допомогою внутрішнього редактора N0 або будь-якого зовнішнього редактора, вказаного користувачем;

[F5]—Сору — копіювання файла або групи файлів. В середині екрана з'явля­ється запит про те, куди копіювати файл. За замовчуванням файл копіюється в каталог, який виведено на другій панелі. Можна вказати й інше ім'я каталогу. Для копіювання потрібно натиснути [Enter], для відміни — [Еsс];

[F6] — перейменування файла або пересилання його в інший каталог;

[F7]—MkDir— створення підкаталогу;

[Р8]—Delete — вилучення файла або підкаталогу;

[F9]—Pull — виведення меню NC у верхньому рядку екрана;

[F10]—Quit— вихід з NC.

 

Завдання

 1. Для ознайомлення з основними можливостями та придбання навичок роботи з програмою-оболонкою Norton Commander запустити на виконання програму РАО (ярлик знаходиться на робочому столі).
 2. Вибрати в меню програми пункт Norton Commander і поступово виконати всі завдання, запропоновані програмою РАО.
 3. Відповісти на контрольні запитання, згідно свого варіанта.
 4. Зробити висновок по роботі та скласти звіт.

 

 

Контрольні питання:

 1. Які можливості MS DOS розширює оболонка NC?
 2. Яким чином вводяться команди MS DOS в NC?
 3. Чим визначаються дії NC для виділеного файлу при натисканні клавіші Enter?
 4. Яку інформацію можна встановити на панелях NC?
 5. Які можливості має NC по керуванню панелями?
 6. Яким чином виконуються групові операції над файлами в NC?
 7. Яке призначення мають основні функціональні клавіші?
 8. Як змінити призначення функціональних клавіш?
 9. Яким чином можна копіювати файли? (опишіть послідовність дій)
 10. Як здійснюється видалення файлів і каталогів?
 11. Для чого призначений вбудований редактор NC?
 12. Яким чином можна змінювати параметри конфігурації NC?