Лабораторна робота № 3

”Робота з об’єктами в середовищі ОС Windows

Мета: навчитися працювати з операційною системою  Windows  з об’єктами в її середовищі.

Обладнання: РІV.

Студенти повинні знати:

 • загальні відомості і основні поняття Windows;
 • основні елементи робочого столу;
 • структуру типового вікна та елементи діалогового вікна;
 • основні команди головного меню Windows;
 • правила отримання довідкової інформації;
 • правила роботи з об’єктами (файлами, папками, ярликами).

Студенти повинні вміти:

 • переміщувати вікна по екрану і змінювати їх розміри;
 • використовувати елементи типових та діалогових вікон;
 • виконувати основні команди головного меню;
 • отримувати довідкову інформацію про ОС;
 • створювати папки і ярлики;
 • копіювати, переміщувати, перейменовувати, видаляти, відновлювати, знаходити файли і папки;
 • проводити налагодження ОС для вимог користувача.

Windows — це 32-розрядна операційна система, яка забезпечує одночасну роботу кількох додатків (програм). Порівняно з іншими операційними системами у ній використовують сучасніші механізми забезпечення такого режиму роботи.

  Простий та зручний інтерфейс системи забезпечує природність спілкування користувача з комп'ютером. Потрібно від­мітити, що система має широкий набір засобів, який дозволяє настроїти інтерфейс так, як подобається користувачеві.

Головна особливість інтерфейсу — наявність панелі завдань, на якій розміщена кнопка Пуск. Натискування цієї кнопки відкриває доступ до головного меню системи. При запуску будь-якого додатку або відкритті будь-якої папки на панелі завдань з'являється кнопка, яка представляє цей додаток чи папку.

Вікна додатків можна згорнути, але їх кнопки залишаться на панелі завдань. Як тільки будуть натиснені кнопки будь-якого додатку, він стає активним, а якщо його вікно було згорнуте, то відбувається відновлення вікна.

Друга важлива особливість інтерфейсу -  наявність так званого контекстного меню. Відкривається це меню натискуванням правої кнопки миші. Зміст контекстного меню залежить від положення вказівки миші у відкритих вікнах чи головному вікні системи. Використання меню прискорює процес роботи з об'єктами, оскільки користувач звільняється від необхідності шукати команди у меню вікон.

При вмиканні комп’ютера на екрані монітора з’являється головне вікно, яке називають Робочим столом. Якщо клацнути мишею по піктограмам на ньому, їх можна перетворити у меню, папки, файли та ін. Вся робота з Windows та її додатками проходить у вікнах, які бувають типовими і діалоговими.

Робота з об’єктами в ОС Windows

В ОС Windows існую три основних типи об’єктів: папки, файли, ярлики. Дії над ними:

 • виділення групи об’єктів – „Обвести” мишею, або клацати по об’єктах, утримуючи Ctrl;
 • створення об’єктів – Файл/Создать/... або Создать/... в контекстному меню;
 • копіювання об’єктів – Правка/Копировать + Прака/Вставить або Копировать + Вставить в контекстному меню;
 • переміщення об’єктів – Правка/Вырезать + Прака/Вставить або Вырезать + Вставить в контекстному меню;
 • перейменування об’єктів – Файл/Переименовать або Переименовать в контекстному меню;
 • знищення об’єктів – Файл/Удалить або Удалить в контекстному меню;
 • створення ярликів об’єктів –  перетягнути об’єкт до місця створення ярлика, утримуючи клавіши Ctrl та Shift.

 

Завдання

 1. Створити на диску Е: Вашого комп’ютера папку  «Л.Р. № 3», в якій створити дерево каталогів, що зображене на малюнку, використавши для цього команди операційної системи Windows.
 1. Знайти всі представлені в дереві об’єкти за допомогою Пошукової системи Windows і за допомогою програми Проводник скопіювати їх в створені папки.
 2. На Робочому столі створити ярлик для папки «Л.Р. № 3».
 3. Покажіть результат роботи викладачу, а потім – вилучіть всі створені Вами об’єкти.
 4. Відповісти на контрольні запитання.
 5. Скласти звіт по виконаній роботі та зробити висновок.

 

Контрольні питання:

 1. Опишіть всі відомі Вам способи створення нової папки.
 2. Опишіть всі відомі Вам способи виділення групи об’єктів.
 3. Опишіть всі відомі Вам способи копіювання об’єктів.
 4. Опишіть всі відомі Вам способи переміщення об’єктів.
 5. Опишіть всі відомі Вам способи вилучення об’єктів.
 6. Опишіть всі відомі Вам способи перейменування об’єктів.
 7. Опишіть всі відомі Вам способи створення ярликів об’єктів.
 8. Що таке буфер обміну? В яких операціях він використовується? Яким чином?
 9. Чи можна відмінити виконану операцію? Яким чином?
 10. Для чого призначена програма Проводник? Як запустити її на виконання?
 11. Як знайти папку чи файл в дереві об’єктів  Windows? Опишіть всі способи.
 12. Опишіть можливості, що надає діалогове вікно Поиск.