Лабораторна робота № 8

“Вивчення роботи основних програм-архіваторів”

Мета: навчитися виконувати архівацію файлів стандартними архіваторами  ОС Windows.

Обладнання: РІV.

Завдання

 1. Створити на диску Е: папку Arhiv. За допомогою пошукової системи ОС Windows знайти на диску С: по два файли кожного виду: текстові (.txt), графічні (.bmp), файли програм (.exe), документи (.doc), компоненти програм (.dll), файли-довідники (.hlp). Скопіювати їх в папку Arhiv.
 2. Створити архіви цієї папки архіваторами WinZip та WinRar, обравши однакові параметри для архівації. Порівняти ступінь архівації (коефіцієнт стиснення) для цих двох архіваторів. Які команди і дії Ви виконали для цього? Який архіватор найсильніше стискає файли?
 3. Перегляньте декілька файлів в архівах; декілька файлів вилучіть з архіву. Розпакуйте архів в папки 1 і 2. Видаліть архіви.
 4. Створити для папки 1 багатотомний архів, що сам розпаковується, за допомогою архіватора   WinRar, вказавши розмір тома 1 Мбайт. Видалити папку 1. Розпакувати архів.
 5.  Дати відповіді на контрольні питання згідно свого варіанту.
 6. Скласти звіт по виконаній роботі та зробити висновок.

 

 Контрольні питання:

 1. Які основні причини зумовлюють необхідність архівації інформації?
 2. Чим відрізняється архівний файл від архівованого?
 3. Які методи архівації Вам відомі?
 4. Які програми-архіватори Ви знаєте?
 5. Які основні функції програм-архіваторів?
 6. Які додаткові функції програм-архіваторів?
 7. Як проаналізувати ступінь стиснення файлів різних типів?
 8. Охарактеризуйте інтерфейс програми WinRar.
 9. Як виконати архівацію файлів з вікна програми WinRar?
 10. Як виконати архівацію файлів у Провіднику Windows чи на Робочому столі?
 11. Як виконати розархівацію файлів з вікна програми WinRar?
 12. Як виконати розархівацію файлів у Провіднику Windows чи на Робочому столі?