Текстовий редактор Word. Загальні відомості. Вікно редактора. Створення, редагування, форматування документів. Друк документів

Зміст лекції: загальні відомості про текстовий редактор Word. Головне вікно редактора Word, вікна документів. Створення і збереження документів. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту.

Форматування шрифтів,  сторінок. Вирівнювання тексту. Створення таблиць. Перевірка правопису. Пошук і заміна тексту. Нумерація сторінок . Використання графіки.

Попередній перегляд і друкування документів.

 

Під текстом розуміють будь-яку інформацію, зображену символами клавіатури комп'ютера. Наприклад, текст - це стаття, звіт, наказ, лист. Для роботи з текстовою інформацією використовують спеціальні програми - системи підготовки текстів, що мають назву текстових редакторів або текстових процесорів. На відміну від друкарської машинки, текстові редактори дають змогу за більш короткий час та більш якісно підготувати будь-який документ.

Основні функції текстових редакторів:

  1. Введення тексту в комп'ютер.
  2. Редагування тексту (заміна, вставка, виділення та ін.)
  3. Пошук необхідної інформації в тексті.
  4. Форматування тексту (встановлення межі, вирівнювання краю, встановлення позицій абзацу).
  5. Перенесення та копіювання фрагментів тексту.
  6. Виділення частин тексту певними шрифтами.
  7. Розбиття тексту на сторінки.
  8. Робота з декількома документами одночасно.
  9. Друкування тексту з завданням параметрів друку.
  10. Збереження тексту на магнітних дисках.
 1  2