Використання формул і математичних функцій в табличному процесорі Excel. Побудова діаграм. Перегляд і друк таблиць

Зміст лекції: використання формул і математичних функцій. Побудова діаграм. Вставка текстових фрагментів. Перегляд і друкування таблиць.

 

Робота з функціями і формулами

Поняття функції. Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень у робочих книгах. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами. Крім вбудованих функцій, можна використовувати в обчисленнях свої власні функції (функції користувача).

Послідовність, в якій повинні бути розташовані символи, що використовуються у формулі, називається синтаксисом функції. Усі функції використовують однакові основні правила синтаксису.

Excel містить комплекс засобів статистичного аналізу, до якого входять стандартні статистичні функції. Стандартні версії статистичних функцій не враховують комірки з текстовими значеннями.

Стандартні фінансові функції використовуються для аналізу інвестицій, обчислення швидкості обороту, розрахунку амортизації, аналізу цінних паперів.

Якщо функція з'являється на самому початку формули, їй повинен передувати знак рівності (=), як і в будь-якій іншій формулі.

Аргументи функції записуються в круглих дужках відразу за назвою функції і відокремлюються один від одного символом крапка з комою (;). Дужки дозволяють Excel визначити, де починається і де закінчується список аргументів. Усередині дужок повинні розташовуватися аргументи.

Як аргументи можна використовувати числа, текст, логічні значення, масиви, значення помилок чи посилання. Аргументи можуть бути як константами, гак і формулами. У свою чергу ці формули можуть містити інші функції. Функції, що є аргументом іншої функції, називаються вкладеними. У формулах Ехсеl можна використовувати до семи

В Excel є функції, які не мають аргументів. Прикладами таких функцій є ПИ, що повертає число, чи функція СЕГОДНЯ, що повертає поточну дату. При введені таких функцій потрібно відразу після назви функції поставити круглі дужки.

Автосума - одна з функцій Excel. Функції Excel - це скорочений варіант формул, які часто застосовують. Кожна функція має ім'я і аргументи, які записують у круглих дужках після імені функції.

Стандартная панель інструментів містить спеціальну кнопку Автосумма. Для обчислення суми значень діапазону комірок потрібно виділити його і натиснути кнопку Автосумма.

Вставити функцію у формулу можна допомогою рядка формул: відмітити місце у формулі куди буде вставлена функція, ввести знак операції і набрати функцію з клавіатури, якщо відомі правила її запису, або використати Мастер функций.

 

 

Вставка функції за допомогою Мастер функций виконується за два кроки. Для цього необхідно виконати наступні дії. Натиснути кнопку Вставка функции на панелі інструментів або команду Вставка / Функция.... На екрані з'явиться діалогове вікно Мастер функций - шаг 1 из 2. Виконати інструкції Мастер функций.

Перший крок - в лівій частині вікна вибрати категорію функції, в правій назву (тип) функції і клацнути ОК. З'явиться діалогове вікно функції з назвами полів (поля) вводу аргументів (аргументу).

Другий крок — ввести значення аргументів в поле (поля) з клавіатури або клацнути мишею на чарунці, де знаходиться аргумент, якщо кілька аргументів - відмітити блок чарунок.

Після введення аргументів у потрібні поля, клацнути ОК. Після вставки функції в рядку формул відображається формула, ім'я функції та її аргументи, а в комірці обчислене функцією і формулою значення.

Для виправлення формули необхідно вказати комірку, що містить змінювану формулу. Якщо в комірці міститься гіперпосилання, вибрати комірку праворуч від змінюваної комірки, потім вибрати комірку зі змінюваною формулою, використовуючи кнопку Изменить формулу в рядку формул. Якщо у формулі необхідно відредагувати функцію, змінити аргументи функції.

Після закінчення редагування натиснути клавішу [Enter]. Якщо формула є формулою масиву, натиснути клавіші [Ctrl+Shift+Enter].

При переміщенні формули посилання, розташовані у середині формули, не змінюються. При копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються, а відносні посилання змінюються.

Переміщення чи копіювання формули виконується аналогічно копіюванню чи переміщенню вмісту комірки.

Логічні функції. Для умовної перевірки значень і формул дуже часто використовується логічна функція ЕСЛИ. Ця функція повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо ЛОЖЬ. Синтаксис функції:

ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь), де  лог_выражение - це будь-яке значення або вираз, який при обчисленні дає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ; значение_если_истина - це значення, яке повертається, якщо лог_выражение має значення ИСТИНА.

Якщо лог_выражение має значення ИСТИНА і значение_если_истина . опущено, то повертається значення ИСТИНА. Значение_если_истина може бути іншою формулою; значение_если_ложь - це значення, яке повертається, якщо лог_выражение має значення ЛОЖЬ.

Якщо лог_выражение має значення ЛОЖЬ і значение_если_ложь опущено, то повертається значення ЛОЖЬ. Значение_еели_ложь може бути іншою формулою.

До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладені один в одну як значення аргументів значение_если_истина і значение_если_ложь, щоб конструювати більш складні перевірки.

 1  2  3