Операційна система MS DOS

 

 

Терміни :

Резидентна програма - програма, яка після завантаження в ОЗУ і передачі їй управління ініціалізувався таким чином, що

постійно знаходиться в ОЗУ і виконується паралельно іншим програмам.

Регістри CPU - спец. внутрішні пристрої CPU, які призначені для зберігання інформації.

*.bat-файл(Batch-файл) - спец. текстовий файл, що містить команду або групу команд MS DOS (або викликів програм), які виконуються послідовно або в складнішому порядку.

 

Операційна система DOS складається з наступних частин:

 

1. Базова система введення-виведення (ВIOS), що знаходиться в постійній пам'яті (постійному пристрої, що запам'ятовує, ПЗП) комп'ютера. Ця частина операційної системи є «вбудованою» в комп'ютер. Її призначення полягає у виконанні найбільш простих і універсальних послуг операційної системи, пов'язаних із здійсненням введення-виведення. Базова система введення-виведення містить також тест функціонування комп'ютера, що перевіряє роботу пам'яті і пристроїв комп'ютера при включенні його електроживлення. Крім того, базова система введення-виведення містить програму виклику завантажувача операційної системи.

 

2.  Завантажувач операційної системи - це дуже коротка програма, що знаходиться в першому секторі кожної дискети з операційною системою DOS. Функція цієї програми полягає в прочитуванні  в пам'ять ще двох модулів операційної системи, які і завершують процес завантаження DOS.

  - блок початкового завантаження (розміщується в 1-му секторі 0-дорожки 0-сторони системної дискети)

  - модуль взаємодії з BIOS (IO.sys для версії 5.0 і вище)

  - модуль обробки переривань(MSDOS.sys для версії 5.0 і вище)

 

Блок початкового завантаження + IO.sys + MSDOS.sys - ядро MS DOS.

 

Блок початкового завантаження :

Розміщується :

  у 1-му секторі 0-дорожки 0-сторони системної дискети

  у 1-му секторі HDD-диска, в розділі, відведеному під DOS.

Проглядає КОРЕНЕВИЙ каталог системного диска. Перевіряє, чи є перші два файли в каталозі - файлами IO.sys і MSDOS.sys.Если ТАК - завантажує їх в ОЗУ і передає управління MS DOS. Якщо НЕМАЄ - повідомлення на екрані і очікування натиснення якої-небудь клавіші Користувачем :

 

     Non-system disk or disk error

      Replace and press any key when ready

 

     Не системний диск або помилка диска

      Замініть і натисніть яку-небудь клавішу, коли буде готове

 

Саме тому, при "виготовленні" Системної Дискети - необхідно переносити файли IO.sys і MSDOS.sys на Системну Дискету за допомогою спец.программи SYS.com.

 

IO.sys :

Це резидентний модуль(завжди знаходиться в ОЗУ після завантаження, поки включений PC).

Взаємодіє з BIOS. Розширює можливості BIOS або змінює її властивості(де необхідно) за допомогою додаткових драйверів.

 

MSDOS.sys :

Це резидентний модуль.

Забезпечує інтерфейс високого рівня для прикладних програм, містить програмні засоби для управління файлами, пристроями введення-висновку, обробка виняткових ситуацій(помилок) і ін.

Прикладна Програма викликає функції цього модуля через механізм переривань(програмні переривання, див. тема 5.1), передаючи (приймаючи) інформацію до(від) MS DOS через регістри CPU або(и) області пам'яті ОЗУ. MSDOS.sys транслює(переводить) запит прикладної програми в один або декілька викликів (IO.sys+BIOS).

 

3. Командний процесор DOS обробляє команди, що вводяться користувачем. Командний процесор знаходиться в дисковому файлі COMMAND.COM на диску, з якого завантажується операційна система. Деякі команди користувача, наприклад Туре, Dir командний процесор виконує сам. Такі команди називаються внутрішніми. Для виконання решти (зовнішніх) команд користувача командний процесор шукає на дисках програму з відповідним ім'ям і якщо знаходить її, то завантажує в пам'ять і передає їй управління. Після закінчення роботи програми командний процесор видаляє програму з пам'яті і виводить повідомлення про готовність до виконання команд (запрошення DOS).

 

Командний процесор(COMMAND.com):

Окремий Модуль MS DOS.Этот модуль може бути замінений на іншій, зручніший.

Призначений :

  - прийом команд з клавіатури або з *.bat - файлів і їх виконання

  - виконання команд файлу Autoexec.bat при завантаженні MS DOS

  - завантаження в ОЗУ і запуск на виконання прикладних програм в середовищі MS DOS

 

Командний процесор складається з 3-х частин :

  - резидентна(розміщується в ОЗУ відразу після MSDOS.sys, включає процедури обслуговування деяких переривань, процедури обробки стандартних помилок MS DOS, процедуру завантаження транзитної частини командного процесора)

  - що ініціалізувала(у ОЗУ слідує відразу за резидентною частиною;  під час завантаження OS їй передається управління;она “виконує” файл Autoexec.bat і деякі інші дії; ця частина командного процесора стирається з ОЗУ першою ж завантаженою програмою)

  - транзитна(завантажується в старші адреси ОЗУ; обробляє всі внутрішні команди, команди з клавіатури і з *.bat-файлов; видає системну підказку MS DOS; завантажує в ОЗУ програми і передає їм управління)

 

 

4. Зовнішні команди DOS - це програми, що поставляються разом з операційною системою у вигляді окремих файлів. Ці програми виконують дії обслуговуючого характеру, наприклад форматування дискет, перевірку дисків і т.д. Драйвери пристроїв - це спеціальні програми, які доповнюють систему введення-виведення DOS і забезпечують обслуговування нових або нестандартне використання тих, що є.

 

Зовнішні команди(програми):

Додаткові програми, що входять в MS DOS, що виконують певні функції.

 

  5. Драйвери пристроїв, файл Config.sys, файл Autoexec.bat,

 

Драйвери пристроїв :

Спеціальні резидентні програми, які управляють зовнішніми пристроями. Драйвери завантажуються в ОЗУ в тому порядку, як вони

вказані у файлі CONFIG.sys.

 

CONFIG.sys :

Спец. текстовий файл, де міститься інформація про підвантажувані додаткові драйвери і деяка інша інформація, що стосується безпосередньо MS DOS і виконуваних в її середовищі прикладних програм.

MS DOS виконує цей файл автоматично, відразу після завантаження COMMAND.com.

 

AUTOEXEC.bat :

Спец. текстовий файл, де міститься додаткова настроювальна інформація.

MS DOS виконує цей файл автоматично, відразу після виконання CONFIG.sys.

 

 1  2