Самостійна робота №1

 1. Опишіть структуру програмного забезпечення.
 2. Які основні види програм входять до складу програмного забезпечення ПК?
 3. Дайте визначення та опишіть завдання операційної системи.
 4. По яких ознаках можна класифікувати операційні системи?
 5. Порівняйте можливості та принципи розробки операційних систем Windows та Linux.
 6. Що таке прикладні програми? Що таке пакети прикладних програм?
 7. Опишіть завдання прикладних програмних засобів.
 8. Перерахуйте основні групи прикладного програмного забезпечення.
 9. Перерахуйте основні групи стандартного програмного забезпечення та коротко їх охарактеризуйте.
 10. Які ви бачите перспективи розвитку спеціалізованого програмного забезпечення. Зупиніться на одному з найбільш вам потрібних.
 11. У чому ви бачите діалектичний характер зв’язку між програмним і апаратним забезпеченням?
 12. Назвіть основні рівні програмного забезпечення. Який порядок їх взаємодії?
 13. До якого класу відносяться програмні засоби, записані в мікросхемі постійної пам’яті?
 14. Для чого призначені програми службового рівня?
 15. Для чого призначені прикладні програми?
 16. Які ви знаєте основні класи прикладних програм?
 17. Що таке службові програми?
 18. Які ви знаєте основні класи службових програм?
 19. Назвіть основні категорії програмного забезпечення, що відносяться до класу графічних редакторів. У чому полягає принципова різниця між цими категоріями?
 20. Які характеристики комп’ютера впливають на вибір того чи іншого пакета прикладних програм для вирішення конкретної задачі?
 21. Що таке версія програми? Для чого потрібно знати, з якою версією програми ви працюєте?

 

В

№№

В

№№

В

№№

В

№№

1

С, 6, 8, 13

8

П, 6, 8, 13

15

С, 6, 8, 21

22

П, 6, 8, 21

2

П, 7, 4, 21

9

С, 7, 4, 21

16

П, 7, 4, 13

23

С, 7, 4, 13

3

С, 11, 17, 5

10

П, 11, 17,5

17

С, 11, 17, 9

24

П,  11, 17, 9

4

П, 12, 19, 9

11

С, 12, 19, 9

18

П, 12, 19, 18

25

С, 12, 19, 18

5

С, 15, 3, 18

12

П, 15, 3, 18

19

С, 1,16, 20

26

П, 1, 16, 20

6

П, 1, 16, 10

13

С, 1, 16, 10

20

П, 15, 3, 10

27

С, 15, 3, 10

7

С, 2, 14, 20

14

П, 2, 14, 20

21

С, 2, 14, 5

28

П, 2, 14, 5