Самостійна робота №10

1 варіант

 1. Пояснити, які дії необхідно виконати для переміщення даних в таблиці  Excel. Пояснити процедуру копіювання даних в Excel за допомогою мишки.
 2. Як вставити та видалити рядок, стовбчик або робочий лист у книзі Excel.
 3. Описати основні кроки Майстра діаграм? Які типи діаграм існують в Excel?

 

2 варіант

 1. Пояснити, які дії необхідно виконати для редагування формул Excel. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума.
 2. Як виділити осередки (ячейки), диапазони осередків, рядки і стовпчики електроної таблиці. Як змінити ширину стовпчика або рядка.
 3. Які типи діаграм використовуються в Excel? Як змінити тип діаграми? Як здійснити видалення діаграми?

 

3 варіант

 1. Що являють собою електронні таблиці? Для чого вони призначені?
 2. Які основні елементи діаграми в Excel, їхнє призначення і порядок редагування.
 3. Як здійснити відновлення інформації в Excel? Як здійснити редагування даних?

 

4 варіант

 1. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?
 2. Основні математичні функції Excel, їхнє призначення, порядок використання, приклад.
 3. Як вставити та удалити рядок, стовбчик або робочий лист у книзі Excel.

 

5 варіант

 1. Що таке діапазон? Які види діапазонів можуть бути? Наведіть приклади.
 2. Основні типи діаграм в Excel і їхнє призначення. Навести приклади.
 3. Основні математичні функції Excel, їхнє призначення, порядок використання, приклад.

 

6 варіант

 1. Як здійснити виділення чарунок, діапазонів, рядків і стовпців? Як здійснити вставку і видалення пустих чарунок і стовпців?
 2. Що таке Майстер діаграм? Який порядок створення діаграм в Excel?
 3. Навести і пояснити призначення елементів робочого вікна Excel.

 

7 варіант

 1. Способи редагування інформації, що міститься у чарунці. Як здійснити форматування чарунки робочого аркуша?
 2. Опишіть призначення електронного табличного процесора Excel. Загальні відомості. Запуск  Excel.
 3. Опишіть порядок введення числових даних в комірки таблиці Excel. Як використовують маркер заповнення?

 

8 варіант

 1. Як викликати Майстер функцій? З яких кроків він складається?
 2. Навести і пояснити призначення елементів робочого вікна Excel.
 3. Способи редагування інформації, що міститься у чарунці Excel. Як здійснити форматування чарунки робочого аркуша?

 

9 варіант

 1. Описати відомі типи даних, які застосовуються в Excel. Навести приклади.
 2. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума в таблиці Excel.
 3. Навести основні типи діаграм в Excel. Якім інструментом треба скористатись для побудови діаграм?

 

10 варіант

 1. Дати визначення поняттю функція. Що використовується як аргументи функції?
 2. Опишіть порядок введення числових даних в комірки таблиці Excel. Як використовують маркер заповнення?
 3. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?

 

11 варіант

 1. Описати основні кроки Майстра діаграм? Які типи діаграм існують в Excel?
 2. Пояснити призначення і послідовність дій Майстра функцій Excel.
 3. Що являють собою електронні таблиці? Для чого вони призначені?

 

12 варіант

 1. Які типи діаграм використовуються в Excel? Як змінити тип діаграми? Як здійснити видалення діаграми?
 2. Що являють собою електронні таблиці? Для чого вони призначені?
 3. Що таке діапазон? Які види діапазонів можуть бути? Наведіть приклади.

 

13 варіант

 1. Опишіть призначення електронного табличного процесора Excel. Загальні відомості. Запуск  Excel.
 2. Як здійснити виділення чарунок, діапазонів, рядків і стовпців в Excel? Як здійснити вставку і видалення пустих чарунок і стовпців?
 3. Які основні елементи діаграми в Excel, їхнє призначення і порядок редагування.

 

14 варіант

 1. Навести і пояснити призначення елементів робочого вікна Excel.
 2. Способи редагування інформації, що міститься у чарунці Excel. Як здійснити форматування чарунки робочого аркуша?
 3. Описати основні кроки Майстра діаграм? Які типи діаграм існують в Excel?

 

15 варіант

 1. Опишіть порядок введення числових даних в комірки таблиці Excel. Як використовують маркер заповнення?
 2. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?
 3. Які типи діаграм використовуються в Excel? Як змінити тип діаграми? Як здійснити видалення діаграми?

 

16 варіант

 1. Загальні відомості про Excel. Пояснити, які дії необхідно виконати для переміщення даних.
 2. Як викликати Майстер функцій? З яких кроків він складається?
 3. Описати основні кроки Майстра діаграм? Які типи діаграм існують в Excel?

 

 

17 варіант

 1. Які формули використовують в Excel? Пояснити, які дії необхідно виконати для редагування формул Excel.
 2. Описати основні кроки Майстра діаграм? Які типи діаграм існують в Excel?
 3. Опишіть призначення електронного табличного процесора Excel. Загальні відомості. Запуск  Excel.

 

 

 

18 варіант

 1. Навести і пояснити, за допомогою яких команд встановлюються параметри сторінки  Excel. Як виконати друк сторінки?
 2. Які типи діаграм використовуються в Excel? Як змінити тип діаграми? Як здійснити видалення діаграми?
 3. Навести і пояснити призначення елементів робочого вікна Excel.

 

19 варіант

 1. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума в Excel.
 2. Як здійснити відновлення інформації в Excel? Як здійснити редагування даних?
 3. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?

 

20 варіант

 1. Пояснити призначення і послідовність дій Майстра функцій Excel.
 2. Як вставити та удалити рядок, стовбчик або робочий лист у книзі Excel.
 3. Опишіть порядок введення числових даних в комірки таблиці Excel. Як використовують маркер заповнення?

 

21 варіант

 1. Загальні відомості про Excel. Запуск  Excel.
 2. Пояснити, які дії необхідно виконати для редагування формул Excel. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума.
 3. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума в таблиці Excel.

 

22 варіант

 1. Навести основні типи діаграм в Excel. Якім інструментом треба скористатись для побудови діаграм?
 2. Що являють собою електронні таблиці? Для чого вони призначені?
 3. Пояснити призначення і навести приклад використання функції  Автосума в таблиці Excel.

 

23 варіант

 1. Як здійснити відновлення інформації в Excel? Як здійснити редагування даних?
 2. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?
 3. Пояснити призначення і послідовність дій Майстра функцій Excel.

 

24 варіант

 1. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці. Що представляє собою Робоча книга?
 2. Що таке діапазон? Які види діапазонів можуть бути? Наведіть приклади.
 3. Способи редагування інформації, що міститься у чарунці Excel. Як здійснити форматування чарунки робочого аркуша?

 

25 варіант

 1. Як вставити функцію в формулу в Excel? У яких випадках у функції не має аргументів?
 2. Як здійснити виділення чарунок, діапазонів, рядків і стовпців? Як здійснити вставку і видалення пустих чарунок і стовпців?
 3. Що таке Майстер діаграм? Який порядок створення діаграм в Excel?