Самостійна робота № 2

 1. В чому основна причина створення ОС?
 2. Назвіть функціональні компоненти ОС.
 3. Назвіть основні концепції створення ОС.
 4. В чому сутність архітектури Ос і як вона реалізується?
 5. Перерахуйте основні функції ОС.
 6. Розкажіть про інтерфейс користувача, що застосовується в різних ОС.
 7. Перерахуйте функції ОС по обслуговуванню ФС?
 8. Перелічіть причини, за якими ядро ОС має виконуватися в привілейованому режимі процесора.
 9. Чи може процесор переходити в привілейований режим під час виконання програми користувача? Чи може така програма виконуватись виключно в привілейованому режимі?
 10. Які основні функції ОС? Чи немає між ними протиріч?
 11. Наведіть кілька прикладів просторового і часового розподілу ресурсів комп'ютера. Від чого залежить вибір того чи іншого методу розподілу?
 12. В чому полягає основна відмінність багатозадачних пакетних систем від систем з розподілом часу? Як можна в рамках однієї системи об'єднати можливості обох зазначених систем?
 13. Чому більшість вбудованих систем розроблено як системи реального часу? Наведіть приклади вбудованих систем, для яких підтримка режиму реального часу не є обов'язковою.
 14. Що спільного й в чому відмінність між мережною і розподіленою ОС? Яка з них складніша в реалізації?

 

В

№№

В

№№

В

№№

В

№№

1

1, 5, 8

8

4, 10, 6

15

3, 5, 6

22

3, 10, 14

2

2, 10, 9

9

1, 5, 9

16

4, 10, 7

23

4, 5, 7

3

3, 5, 11

10

2, 10, 8

17

2, 5, 8

24

1, 10, 6

4

4, 10,12

11

3, 5, 12

18

3, 10, 9

25

2, 5, 9

5

1, 5,13

12

4, 10, 11

19

4, 5, 11

26

3, 10, 8

6

2, 10,14

13

1, 5, 14

20

1, 10, 12

27

4, 5, 12

7

3, 5,7

14

2,  10, 13

21

2, 5, 13

28

1, 10, 11