Самостійна робота № 5 «Програмна оболонка NC» (І варіант)

Запишіть послідовність дій для:

 1. Створення дерева каталогів, зображеного на малюнку.
 2. Встановлення короткої форми інформації на лівій панелі та повної форми інформації на правій панелі.
 3. Перегляду дерева каталогів диска Е:.
 4. Перегляду файлу us1-pr1.exe
 5. Копіювання всіх файлів каталогу  USER3 в каталог EXEPROGS.
 6. Перейменування каталогу EXEPROGS в USER.
 7. Пошуку файлів з розширенням .exe
 8. Вилучення всіх підкаталогів дерева каталогів, що зображене на малюнку.


«Програмна оболонка NC» (ІІ варіант)

Запишіть послідовність дій для:

 1. Створення дерева каталогів, зображеного на малюнку.
 2. Встановлення повної форми інформації на лівій панелі та короткої форми інформації на правій панелі.
 3. Перегляду дерева каталогів диска Е:.
 4. Перегляду файлу germ.txt.
 5. Копіювання всіх файлів каталогу  GEOGR в каталог LANG.
 6. Перейменування каталогу teaching в USER.
 7. Пошуку файлів з розширенням .doc.
 8. Вилучення всіх підкаталогів дерева каталогів, що зображене на малюнку.