Самостійна робота №9 «Текстовий редактор Word»

 1. Відкриття додатку  Word.  Структура екрану. Меню і панелі інструментів. Створення і збереження документа. Друк документа.
 2. Редагування  документа. Виділення блоків тексту. Операції з виділеним текстом. Контекстне меню.
 3. Масштабування робочого вікна. Форматування абзаців. Робота з лінійкою. Режим попереднього перегляду. Автозбереження документа.
 4. Робота із списками. Маркіровані і нумеровані списки. Автоматичні списки. Форматування списків.
 5. Перевірка орфографії, граматики, зміна мови, розстановка перенесень.
 6. Пошук і заміна тексту. Створення елементів автотексту. Вставка спеціальних символів.
 7. Створення і редагування таблиць.  Сортування таблиць. Обчислення в таблицях. Перетворення тексту в таблицю.
 8. Управління переглядом документів. Перегляд і переміщення усередині документа. Перехід по закладці. Використання гіперпосилань.
 9. Сторінки і розділи документа. Розбиття документа на сторінки. Розриви сторінок. Нумерація сторінок. Колончаті тексти.
 10. Колонтитули. Розміщення колонтитулів. Створення виносок і  приміток. Створення змісту.
 11. Робота з вбудованим графічним редактором WordArt. Робота з малюнками в документі. Вставка малюнків. Створення малюнка-підкладки для тексту. Управління обтіканням малюнка текстом.
 12. Спеціальні засоби Word. Робота з науковими формулами.