Теми семінарських занять

 1. Операційні системи і програмні оболонки
 2. Програми-утіліти: архівація та захист інформації
 3. Текстові редактори
 4. Електронні табличні процесори
 5. Системи управління базами даних
 6. Прикладні програми пакету Microsoft Office

Теми практичних занять

 1. Робота з об’єктами в Norton Commander
 2. Встановлення драйверів зовнішніх пристроїв
 3. Робота в текстовому редакторі Word
 4. Практична робота з електронними таблицями Excel
 5. Система управління реляційними базами даних Access

Теми самостійних робіт

 1. Прикладне і системне програмне забезпечення ЕОМ
 2. Основні концепції створення та архітектура ОС. Фізичний та логічний рівень організації файлових систем
 3. Файлові системи
 4. Внутрішні та зовнішні команди ОС MS DOS
 5. Основи організації та роботи в оболонці Norton Commander
 6. Основні можливості ОС Windows
 7. Налаштування ОС Windows
 8. Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення
 9. Пристрої резервного копіювання
 10. Історія розвитку, порівняння сучасних програм-архіваторів
 11. Комп’ютерні віруси та засоби боротьби з ними
 12. Встановлення драйверів зовнішніх пристроїв
 13. Основні функції текстових редакторів
 14. Основні можливості текстових редакторів
 15. Основні функції електронних табличних процесорів
 16. Основні можливості електронних табличних процесорів
 17. Математичні обчислення в електронних табличних процесорах
 18. Основні типи графічних редакторів
 19. Основні можливості графічних редакторів
 20. Основні функції СУБД Access
 21. Основні можливості СУБД Access
 22. Огляд основних можливостей прикладних комп’ютерних програм з пакету Microsoft Office

^